Můj klub 2022

Vážení,

NSA vyhlásila novou výzvu Můj Klub pro rok 2022. V rámci této výzvy dochází k některým významným změnám:

  • Letos se žádá na členy ve věku 3 až 20 let.
  • Změna ve výpočtu dotace na 1 člena:

Kategorie A – 1 800 Kč/člen (sportuje 1x týdně, věk 3-10 let a 17-20 let).

Kategorie B – 2 300 Kč/člen (sportuje 1x týdně, věk 11-16 let).

Kategorie C – 2 500 Kč/ člen (sportuje 2x týdně, účast na 6 soutěží během předcházejících 36 měsíců, věk 6 -10 let, 17-20 let).

Kategorie D – 3 300 Kč/ člen (sportuje 2x týdně, účast na 6 soutěžích během předcházejících 36 měsíců, věk 11-16 let).

1x soutěží je myšlen 1x den, kdy se daný sportovec účastnil soutěže (v případě, že se během tohoto dne účastnil např. více zápasů, počítá se mu stále pouze 1x účast).

V rámci žádosti je zapotřebí doložit:

  • Potvrzení o bezdlužností – Finanční správa
  • Potvrzení o bezdlužnosti – Celní úřad
  • Potvrzení o bezdlužnosti – Česká správa sociálního zabezpečení
  • Potvrzení o bezdlužnosti – Zdravotní pojišťovny
  • Výpis z rejstříkového soudu o skutečném majiteli

Termín podání žádostí je do 30. 11. 2021. Jelikož mají některé instituce 30 dní na vydání potvrzení, je ideální začít řešit co nejdříve.

V případě zájmu jsme Vám schopni pomoci jak se zpracováním samotné žádosti, tak se získáním požadovaných potvrzení.

V případě zájmu jsou k dispozici naše webové stránky, kde naleznete kalkulačku k předpokládanému výpočtu výše dotace: https://www.dotacebezstarosti.cz/dotace-pro-sport.html.