Vystaven zpravodaj č. 6

Rozhodnutí VV RSST Blansko ohledně zrušení soutěží RPII a níže.

Více zde.