Vystaven zpravodaj č. 6

Rozhodnutí VVRSST Blansko ohledně Covid-19 s ohledem na usnesení vlády
č.996

Více zde.